Каква е разликата между думите значими и значими?

Руският език съдържа думи с 2-3 писма отличия. За повечето хора те са сходни по дефиниция, използват, но при по-внимателно разглеждане, когато заместват подобни думи, изкривяват същността на изречението, фразите, като по този начин трансформират смисъла, който се полага.

Лексиколозите назовават дадена двойка думи от пароними. За правилното използване на лексикалната група ще бъде подходящо да се търсят определения, примери, показващи разликата между паронимите помежду си. Преди да сравним паронимите, ги анализираме от позицията на руския език.

значителен

Морфологични особености

Значително е името на прилагателното, показващо атрибута на предмета. Той е с високо качество, поради което може да бъде в 2 форми - пълен (значими) и кратко (Значителен). Има степен на сравнение - сравнителна (по-значима).

Морфемичен анализ

Има 3 морфеми: "znach" - корен, "im" - наставка, "ost" - край.

Лексикално значение

  1. Той характеризира предмет, който носи важно значение, по-често - специално сред повечето.
  2. Обозначава обект, обект, който има свое значение. Вероятно те имат глобален характер, личното отношение на човек към даден предмет, събитие.

Това прилагателно се използва във всички стилове на речта, тъй като е неутрална дума, но употребата е подходяща за разговорна реч.

Синоними

Поради полисемията на прилагателното има 2 групи думи, които могат да бъдат заместител:

  • Важна, тежка, първостепенна.
  • Значително, обозначаващо.

значителен

Морфологични особености

Второто прилагателно също се отнася до името на прилагателното и е с високо качество (обозначава атрибута на обект според обща оценка). Може да стои в две форми - кратка (значима), пълна (значима). Има две степени на сравнение - отлична и сравнителна.

Морфемичен анализ

Съдържа 3-4 (дали наставката "и" отделно зависи от) морфеми: "знач" - корен, "i-teln" - наставка (и), "ost" - край.

Лексикално значение

Нееднозначността е една от особеностите на това прилагателно, но „значимото“ се отнася до стила на книгата, поради което по-често се използва в книжния речник, по-рядко - разговорно.

  1. Разграничава се, ако обектът има високи количествени показатели.
  2. Нещо от голямо значение.
  3. Той характеризира наличието на дълбок смисъл в обекта. Тази група включва и ситуация, при която фразата с това прилагателно се използва за означаване на нещо изразително.

Синоними

  1. Голям съществен.
  2. Важно, значимо.
  3. смислен.

Сходство на думите

На граматическо ниво прилагателните са сходни по това, че принадлежат на една част от речта, отговарят на един въпрос и може да са в сравнителна степен. Както всички пароними, тази паронимична двойка е сходна по произношение.

Така че, думата "значим" може да бъде синоним на втората дума, ако трябва да посочите, че обектът има по-голямо значение.

Сравнение и разлики

сравнение

Тъй като повечето от паронимите, тази двойка се различава много слабо. Въпреки това си струва да се спрем подробно на употребата на тези думи, за да разберете как да ги използвате правилно в речта си, за да знаете разликите между тях.

„Значително“ може да бъде събитие, дума, ден. Всичко, което носи смисъл, за човек, ще бъде описано с това прилагателно. Стойността може да бъде не само положителна, но и отрицателна.

„Значително“ се използва за означаване на предмет или предмет, който има значение или значение. По този начин можем психически да си спомним разликата между тези две думи: значимо - това е, което характеризираме според нас, тоест за някои може да е незначително. Значително е нещо абсолютно, такова, че за всички е от първостепенно значение.

По този начин „значимото“ е част от значимото, което има предимство, но в по-малка степен.

разлики

Разликите между паронимите се виждат в примери за употреба:

„Проектозаконът за защита на животните съдържа значителен недостатък, който може да попречи на ефективното действие на проекта.“.

разполагане "съществен недостатък" показва наличието на някои незначителни пороци в законопроекта, които възпрепятстват работата на закона, като се възползват.

Ако замените прилагателното, значението на предложението ще се промени. Оказва се, че проектът съдържа значителни, но сериозни недостатъци, които няма да позволят законопроектът да влезе в сила. Самият проект е безсмислен, няма да донесе ползи.

"По време на дискусията директорът на компанията и съветникът разкри необходимостта от увеличаване на значителен обем произведени продукти, така че компанията да не губи печалба"

„Значителен обем“ означава основната цел на предприятието: печалбата ще се увеличи, ако увеличите количеството на продукта за продажба. Това условие е най-важното, което позволява решаването на фирмени проблеми..

Ако се извърши подмяна, изкривяване на ситуацията: Първоначалното състояние няма да е достатъчно. Оказва се, че е важно, но не е от голямо значение, има нужда от увеличаване на производството, намиране на други начини за постигане на целта.

доведе до

Тези прилагателни не са много различни, много подобни един на друг. Взаимозаменяемата употреба зависи единствено от стойността, която е вложена в предложението. Бидейки пароними, те могат да се заменят взаимно. Вярно е, че най-често това е много трудно, защото първичното значение може да се промени.