Защо ми трябва TIN?

Идентификационният номер на данъкоплатците или TIN е цифров код, присвоен на физическо или юридическо лице при регистрация в данъчния орган. Този код служи за натрупване на информация за данъкоплатеца и систематизиране на отчитането на данни в данъчната служба. Често този документ е необходим, когато кандидатствате за работа, но работодателят не обяснява защо имате нужда от TIN. Определянето на индивидуален номер остава доброволно за данъкоплатците, но липсата на такъв документ може да доведе до редица трудности.

Съдържание на статията

  • уговорена среща
  • Как да получите TIN

уговорена среща

Самият TIN код на гражданина се състои от 12 цифри, 4 от които са кодовете на региона и данъчната служба, където лицето е регистрирано, 6 е номерът, определен на данъкоплатеца, и 2 цифри за проверка. TIN на юридическо лице се състои от 5 цифри, индивидуален предприемач - от 10.

Целта на данъчния идентификационен номер е следната:

  • формиране от данъчната инспекция на информация за регистрирано имущество, начислени данъци, включително данък върху доходите на физическите лица, глоби и неустойки;
  • получаване на определени държавни услуги с помощта на TIN номера, включително възможността да се използва личната сметка на данъкоплатеца на официалния уебсайт на IFTS.

Личната сметка на данъкоплатеца дава възможност да се установи сумата на данъка, който трябва да се плати, да се провери правилността на нейното изчисляване и точността на информацията за собственост на собственост, въз основа на която данъчните власти изчисляват размера на данъка. Услугата също ви позволява да отпечатвате квитанции и известия онлайн..

Освен това наличието на TIN значително опростява процедурата за получаване на приспадане на данък върху имотите. Ако има информация за идентификационния номер, данъчната служба бързо ще идентифицира размера на данъка върху дохода, прехвърлен от данъчния агент, което, съответно, ускорява процеса на проверка на документи и прехвърляне на дължимата сума на данъчното приспадане.

реклама

Защо ми трябва TIN за дете?

Днес номерът TIN, присвоен на детето, трябва да бъде посочен при постъпването му в детска градина или училище. Посочването на идентификационния номер на данъкоплатците обаче в този случай може да не е задължително.

Според действащия закон, на всички данъкоплатци, включително новородените, се определя индивидуален номер. Съответно службата по вписванията при регистриране на раждането на руски гражданин изпраща информация до данъчната служба, която от своя страна възлага TIN на детето.

TIN на детето се използва от IFTS за данъчни цели в случай, че непълнолетният е собственик на недвижим или друг облагаем имот.

към съдържание ↑

Как да получите TIN

Идентификационният номер на данъкоплатците се издава в данъчните власти на мястото на регистрация на гражданина.

За да получите удостоверение за присвояване на индивидуален номер на данъкоплатец, ще бъдат необходими следните документи:

  • паспорт на гражданин на Русия и копие на всичките му страници;
  • Заявление за TIN;
  • за непълнолетни - свидетелство за раждане и копие от него, копие от паспорта на един от родителите, документ, съдържащ информация за регистрацията на детето по местоживеене.

Документът трябва да бъде предаден на заявителя в рамките на 5 дни от датата на подаване в данъчната служба на заявлението и всички необходими документи. Следва да се отбележи, че заявлението по правило се попълва директно в данъчната служба, на формуляра на установения формуляр. Издаването на документа е безплатно.

В случай на загуба на TIN е възможно да се получи дубликат от него при представяне на подобен списък с документи. За да получите отново TIN, издаден в едно копие, ще трябва да платите държавната такса.