Каква е разликата между думите гледай и гледай

На руски там огромен брой синоними. Често хората се объркват в употребата си, защото значението им е много сходно. От страна на много хора наоколо подобни грешки предизвикват недоумение или дори смях. Един такъв пример са думите „поглед“ и „поглед“. Как да разбера къде да използвам коя дума?

Думата „гледай“

То също е несъвършен преходен глагол. Заслужава да се отбележи, че той няма пасивни причастия. В допълнение, преходната употреба на глагола е изчезнала с течение на времето, така че в съвременния свят „поглед“ се използва като непреходен глагол.

Тази дума се отнася до разговорен стил, следователно не се използва на официални събития. Подходящо е да го използвате в обикновен, неутрален разговор с приятели, семейство.

Значението на глагола се определя като „Да гледам нещо“. Например „погледнете човек“. Освен това погледът може да е безсмислен, „невидим“. Преди това този глагол беше по-популярен и беше използван да означава „виждам и оценявам“. Сега този израз на практика излезе от употреба, оставайки само в поговорки и стабилни изрази: „гледай ме!“, „Гледайки през нощта“, „където гледат“ и т.н..

Думата "гледай"

Така е несъвършен преходен глагол. Често се тълкува като „Да погледнеш нещо, за да получиш информация“. Има неутрален стил. Благодарение на това се използва доста често. Например „гледайте филм“, „гледайте реката“, „гледайте в бъдещето“ и т.н..

Думите с неутрално стилистично оцветяване могат да се използват в почти всички ситуации. Подходящи са при разговори с роднини, приятели, на улицата, на срещи и т.н..

Общото между „поглед“ и „поглед“

Въпреки обширната история, тези глаголи нямат много общо. Има 3 аспекта, които ги обединяват:

  • стойност. И двамата означават „да погледнем нещо“. В стилистично неутрален контекст възможността за използване на една от тези думи зависи от събеседника. Ако комуникацията се осъществява с любим човек, тогава е възможно да се използват и двете опции: „погледнете мъжа“, „погледнете мъжа“. Ако комуникацията се случи с колега, по-добре е да използвате първата опция.
  • произход. И двете думи идват от предславянския език. Предславянският език е прародител на сегашните славянски езици. Струва си да се отбележи, че по-рано глаголът „поглед“ претъпка своя колега. Сега се случва точно обратното.
  • Във връзка с великата история и двете думи имат огромно количество производни. Например глаголът „гледам“: peep, peep, peep, glazed, ghazy, glazyanka и т.н. Производни на думата "часовник": часовник, булка, страж, инспекция, преглед и др. В момента думите с корен „поглед“ се използват по-често..
Общият произход ги свързва, прави много сходни. Значенията и пътищата на развитие също си приличат. От гледна точка на семантиката (наука, която изучава значението на дадена дума), те могат да бъдат наречени свързани. Но в повечето случаи те не трябва да се бъркат. В противен случай събеседникът може да остане недоволен от миналия разговор..

Когато хората "гледат" и когато "гледат"?

Въпреки факта, че тези 2 глагола са синоними, те са много различни по значение. Разбиране кога да се използва коя дума е лесно. Но за това си струва да се имат предвид различията им.

  1. стил. „Гледайте“ се отнася до неутрален стил. Можем да го използваме както в ежедневния разговор, така и в официалните срещи. Думата „поглед“ се отнася само за разговорния стил. Тази дума може да се използва само в разговори с приятели и семейство..
  2. Честота на употреба. Неутралният стил е по-универсален. И една от характеристиките на езика е динамичността. Тоест, способността за промяна. Затова по-универсалните думи изместват синоними, свързани с други стилове. Това се случи с „погледа“. Неутралният човек просто го замести. Ето защо тази дума, заедно с повечето от нейните производни, вече започна да се счита за остаряла.
  3. стойност. В. Дал в своя обяснителен речник много ясно очертава тези 2 понятия. Той вярва, че гледането може да бъде безсмислено, без внимание. Оттук дойдоха поговорките: „Глупакът не гледа с юмрук“, „А къде са вашите връстници?“ Те могат да кажат за човек: „Той изглежда, изглежда точно, но всичко е минало.“ „Гледането“, според него, е възможно само със значение. Тоест как да четете информация.
  4. Струва си да се отбележи, че "гледането" е по-скоро, физическо умение. Човек може да гледа къща, дърво и т.н. по всяко време. „Поглед“ има по-ситуативно проявление. Тази опция се използва, когато човек в момента гледа някого или нещо..
  5. Притчи и поговорки. Някои фрази използват само глагола „гледай“. Например „изглежда като овен на нова порта“, „гледай и на двете“, „гледай през пръсти“ и т.н..

Както можете да видите, когато избирате от думите "гледате" и "гледайте", най-добре е да започнете от контекста. Той ще ви каже какъв стил на представяне присъства в текста и какъв период от време заема сюжета. Само тогава можете правилно да използвате правилната опция. Ако говорим за съвременната употреба на тези думи, най-добре е да използвате „гледайте“. Тази дума е по-често срещана от нейния вече остарял брат.