Каква е разликата между нула и нула

Каква е действителната разлика между две, на пръв поглед, еднакви по значение думи? Всъщност мнозина свободно използват в речта си и „нула“, и „нула“, без да знаят истинското си лексикално значение. На този въпрос може да се отговори в хода на изучаване на речника и граматиката на руския език. Въз основа на получените данни се оказва „каква е разликата между„ нула “и„ нула “.

Домашната среда често води речта ни в разстройство. Все по-често хората прибягват до опростяване на родния си език, заменяйки ги с чужд речник, пренебрегвайки правилата за използване на необходимите форми в контекста. В съвременния руски има много подобни пропуски, но в тази статия ще спрем и разгледаме подробно използването на правилната форма на „празнота“ в различни ситуации.

Малко история

Нулата е исторически по-стара. Той дойде при нас от Централна Европа по време на управлението на Петър I. „Нулата“, от своя страна, се появи на руска земя благодарение на скандинавците. В ортоепичните речници на руския език „нула“ е обозначена като остаряла форма, а „нула“ е модерна.

Удобства

Всъщност тези думи не са синоними. Те не са взаимозаменяеми, но равни. Тези фактори формират основните прилики и разлики между тях. Една от опциите може да се използва само в конкретни случаи, както и с друга. Това ще бъде възможно да се проследи в примерите, обсъдени по-долу..

Друга интересна особеност са случайните форми на тези думи. И така, думата "нула" се използва в номинативен и обвинителен случай, други опции ще бъдат неправилни, не можете да добавяте окончания, например, да кажем: "близо до нула". С "нула" всичко е различно, то се променя във всички случаи без изключение, например: започнете от нула, добавете към нула, не е равно на нула, около нула, станете нула и т.н. Има и производни: нула, обезсилване, нулиране. Примери на изречения с производни:

  • Нулевият меридиан се нарича още Лондон, защото минава точно през столицата на Великобритания.
  • Процесът на анулиране на амортизирани хартиени пари от държавата е обезсилване.
  • По някаква причина банката е нулирала всички сметки.

Въз основа на горните примери можем да заключим, че „нулата“ е по-гъвкава по отношение на използването на нови форми в речта, думата. "Нула" е по-често срещана в стабилни фрази.

Семантично, лексикално значение

  1. Липсата на нещо (нула рубли във вашата сметка)
  2. Зададената стойност, началото на изчисляването на физическите величини (налягане, температура, време и т.н.)
  3. Най-малката оценка за работа, труд (работата, извършена от машината е нула)
  4. Който не знае смисъл, незначителност (този човек изобщо не знае как да живее, той е "пълна нула")

Правилна употреба

В техническите области (физика, математика, компютърни науки) „нулата“ ще бъде по-честа, а в хуманитарните науки - „нула“.

Нека да направим аналогия, най-яркият пример: абсолютна нула (физика) - абсолютна нула (за човек). От тази двойка се вижда, че „нула“ и „нула“ имат еднакви значения и в двата случая (прилика), но замяната на едно с друго е невъзможно, тъй като областите на приложение на тези думи, теми са напълно различни, не са свързани помежду си (разлика).

Общи примери за използване: брой нула-нула, температура под нулата, нулеви емоции, търпение при нула, нулев терминиран низ, нулево внимание, нулеви функции, нула без пръчка, нула часа и т.н..

Заслужава да се отбележи използването на тази двойка думи в математиката, тя е доста специфична. И двете опции могат да се използват при изчисленията, например: добавете осем до нула, нула точка два процента, извадете точка петнадесет точка от нула, не може да бъде разделена на нула и т.н. Има и такива изрази: намалете израза до нула, извършете изчисления с нула, приравнете до нула.

В заключение се връщаме към основния въпрос, който беше поставен в началото на статията. На пръв поглед често срещан и нищо чудно въпрос. Но той поиска задълбочен синтез и анализ на родния си велик език. Надявам се, че сте намерили това, което търсите, и тази статия ви е била полезна. Учете се и не забравяйте родния си руски език. Успех!