Каква е разликата между Библия и Евангелие?

Всеки грамотен човек трябва да разбира основите на Библията и изобщо няма значение дали вярва в Бог. В крайна сметка Библията не е просто набор от религиозни правила, но най-стари текстове, на които се основават съвременните закони на човечеството и моралните принципи на всяко общество.

Библията е гръбнакът на три световни религии наведнъж. Така е юдаизъм, ислям и разбира се, християнство. Християнството роди нов клон, създаден от няколко теста, които бяха наречени Евангелието.

Оказва се, че Библията включва 2 части. Това е Стария завет, той е Старият, а вторият завет се нарича Новият. Самото Евангелие се отнася изцяло до Новия Завет, в който 27 ръкописа, 4 от които са откровения, са Евангелието от различни автори (апостоли), които също често се наричат евангелисти.

Какво е Библията?

Общоприето е, че Библията е чрез Божието слово. Въпреки това възникват много въпроси, по-специално вярващите и невярващите биха искали да знаят кой и кога е написал това огромно произведение.

Ако вземем предвид всички текстове на Светото писание, се оказва, че Старият Завет е написан през период от повече от една и половина хиляди години. От това може да се разбере, че Библията е имала много автори, което наистина е така

Кой написа библията

Не всички автори на Библията са известни, въпреки че повечето от тях посочват имената си. Кой написа текстовете и по кое право, ако авторството принадлежи на Всемогъщия? Фактът е, че всички писания се смятат за божествени, с други думи канонични.

Вдъхновението може да се обясни по следния начин. Писателят държи химикалка или химикалка, а Бог води с ръка. Или светецът чува Божия глас и записва всичко, което е чул дословно. Това означава, че човек, независимо дали е философ, летописец, пророк или еврейски цар, е станал съавтор на Всемогъщия, изпълнявайки святата Си воля.

Ето как се появиха ръкописни произведения. цар Дейвид, по-специално каноничните песни на Давид, както и мъдрите поговорки на неговия син Соломон. Библията е написана от такива известни пророци като Мойсей, Илия, Исая, работа, Езекил и много други. По уникалността на библейските текстове може да се разбере, че авторите на Стария Завет са били различни хора.

Кой е превел библията

Преводачите на Писанията се появяват много по-късно. Като цяло Библията е превеждана много пъти, освен това, на различни езици по света и през различни години, не само от нашата ера, но и от нашата ера..

Известно е, че първоначалният текст на Стария Завет е написан на иврит и отчасти на Древна арамейска. И все пак, от петдесетте текста, признати за канонични, тоест божествено вдъхновени, всички 38 писания.

Какво е евангелието

В различни периоди имаше много противоречия и противоречия относно авторството на евангелието, които не стихнаха и до днес. Има само четирима автори, имената им са известни и има дори доста подробна биография на евангелистите.

Който написа евангелието

Евангелието е част от Библията, по-точно, той е включен в Нов Завет. Неговите апостоли написаха, който познаваше лично Исус Христос и разказа за земния му живот, неговите учения. Те също описаха подробно разпъването на Христос и неговото възкресение..

Евангелието е написано от учениците на Исус, като всички текстове са признати за канонични. Те имат 4 автори - апостоли марка, Матей, Лука и клозет. Евангелието от Йоан поразително се различава от първите три текста, но много учени са склонни да вярват, че е най-старото.

За разлика от Библията, Евангелието се говори на диалекта на Койн (на гръцки). Това не е настоящият гръцки език и не този, в който са писали древногръцките поети, мислители и философи

Когато евангелието беше написано

Най-ранните текстове на Евангелието се отнасят до II и III век от нашата ера. Самите евангелски автори обаче са живели точно през I в. Сл. Хр. Следователно все още няма данни за истинско авторство на апостолите и църковните служители обясняват на вярващите, че авторството на евангелието все още не е известно. Работата в тази посока активно продължава..

Понастоящем е общоприето, че Евангелието отразява устното творчество на вярващите, записано от думите на апостолите от неизвестни автори, след смъртта на самите евангелисти

Какво е общото, какви са разликите между Евангелието и Библията

  1. И двата ръкописа, Библията и Евангелието, са пряко свързани възходът на християнството. Трябва да се има предвид, че Евангелието е само Новият Завет. Но именно той породи нова религия и вяра в Христа.
  2. Благодарение на Евангелието много вярващи по целия свят могат да се обърнат към християнския Бог и Исус на всеки език, да изпълнят заповедите и да се надяват на спасението на душите си в друг свят. За сметка на това Старият Завет дава по-голяма надежда на народа на Израел.
  3. В Евангелието апостолите описват само подробно земен живот на Исус, неговите дела, а след това възнесение към небето и възкресение. Библията допълнително говори за създаването от Всемогъщия на Вселената и Вселената. Той също така разказва за прякото участие на Бог в живота на израелския народ, учи на морал, отговорност за постъпките и действията си, любов към ближния, дава важни заповеди, учи любов към всичко живо и към Бог.
  4. Библията е писана навсякъде повече от 1600 години. Той има много писания на различни езици. Време за интервал за писане на евангелие 2-3 века. Той е изложен на специфичен диалект на гръцки език..
  5. Библията беше обикновени хора, разглеждан божествено вдъхновени, чийто живот не е под въпрос, тъй като е потвърден от множество исторически факти. Наскоро Евангелието се смяташе за написано от апостолите Марк, Лука, Матей, Йоан. Сега тяхното авторство е оспорвано и изследователите и духовенството не могат да стигнат до общо мнение относно евангелистите, защото Евангелието има много противоречиви твърдения и неточности