Каква е разликата между местоживеене и място на регистрация

Според двадесет и седмия член на Конституцията на Руската федерация има два различни типа места, в които може да бъде гражданин. Те са определени като място на пребиваване и, съответно, престой. По принцип самото значение и основната разлика са ясни от самите имена. Ако просто мислите логично, ще се окаже, че в първия случай това е мястото, където човек живее, а във втория, където той е временно.

Но е важно да разберем, че юридически всичко е класифицирано малко по-сложно, защото тези две понятия са комбинирани от друг термин, наречен място на регистрация. Законите, както винаги, предвиждат развитието на всяка ситуация по отношение на гражданите, следователно съществува дори концепцията за лица без постоянно пребиваване, но си струва да се разгледа отделно. В рамките на тази статия ще говорим конкретно за мястото на пребиваване на гражданина и действителното място на неговия престой.

По-долу ще разгледаме подробно как всяко от тези понятия поотделно и разликите между тях.

Накратко за мястото на пребиваване

За да защити гражданското право на дадено образувание, понятието пребиваване играе много важна роля в процеса. В този случай това е мястото, където обектът временно или постоянно живее.

Освен това, заслужава да се отбележи ситуацията с непълнолетните деца. Мястото на пребиваване на цивилни лица под четиринадесет години формално се счита за място на пребиваване на техните родители или настойници. Тази концепция далеч не е празно пространство, защото може да доведе до определени правни последици. Така например, на базата на постоянно пребиваване гражданинът се определя като мъртъв или изчезнал. Дали е юрисдикция, дали има право на наследство - това, разбира се, зависи и от мястото на пребиваване.

Към това понятие се прилага и понятието за жилищни недвижими имоти, което се използва от всички агенти по недвижими имоти. Наистина е невъзможно да се регистрирате в офис, гараж или магазин.Интересните случаи на жилищни недвижими имоти са постоянно пребиваване в хотелска стая, старчески дом, пансиони.

Всеки гражданин се счита за изчезнал, когато няма данни в местоживеенето на лицето, че той се е появил поне веднъж на това място. За да се признае гражданин за мъртъв, без да има тяло, е необходим период от пет години и ако човек изчезне при утежняващи обстоятелства (война, природно бедствие), тогава са достатъчни шест месеца.

Накратко за мястото на регистрация

Мястото на регистрация се различава от мястото на пребиваване по това, че винаги, без изключение, е временно. Има подкрепящи документи, обаче е невъзможно да се регистрирате на такова място при никакви обстоятелства. Тази документация се издава в случай, че трябва да потвърдите, че човекът наистина е бил на някакво място. Следните заведения могат да се считат за място за престой:

  • Хотели.
  • санаториуми.
  • Къщи за почивка и пенсии.
  • Медицински заведения.
  • Туристически лагери, къмпинги, тренировъчни лагери.
  • Спортни съоръжения, по-специално спортни лагери.


Конституцията на Руската федерация в същото време гарантира на всеки гражданин, без изключение, свобода на избор на места за пребиваване и пребиваване. Тоест, всеки от нас не може да бъде отдаден силно на определено място, с изключение на затворите (затворите, поправителните лагери и колониите). Тези изключителни случаи, заслужава да се отбележи, също се считат за пребиваващи в правната практика..

Регистрация по местоживеене, по местоживеене

Гражданите, които планират да живеят в жилищни сгради и структури известно време, които не са постоянното им място на пребиваване, се изисква да се явяват на всеки деветдесет дни пред длъжностното лице, отговорно за това място, за да поднови регистрацията си. Този закон се прилага за всички граждани, без изключение, независимо от социалния статус, привилегии и обезщетения.

Гражданите на Руската федерация, които са променили мястото си на постоянно пребиваване, имат задължение, не по-късно от една седмица от пристигането си на новото място, също да информират длъжностните лица, които отговарят за регистрацията в тази административна единица (област, град, градско селище, село , село и т.н.)