Неделя или неделя - как да?

Думите „възкресение“ и „неделя“ са тясно свързани, но не са взаимозаменяеми. Неточността на употребата им в речта води до изкривяване на значението на изказването, следователно е необходимо да се определят разликите в лексикалното значение на тези думи.

"възкресение"обозначава действие или състояние, изразено от глагола" възкресявам ", а на руски език се определя като прераждане, вътрешно обновяване, връщане към духовни източници. Етимологично то се свързва с думата" кръст ", свещеното значение на което е тест, предварително определен от по-високи сили и необходим за духовно формиране на личността. „Възкресението“ в библейския речник е важно, за да се върнете към живота на по-високо морално ниво.

В съвременната интерпретация това значение е запазило патос и метафора, затова думата „възкресение“ се използва главно в литературните и художествените стилове на речта.

В живота на всеки се дава сила, но само онези силни по дух могат да контролират съдбата и да преживеят възкресението, след като паднат в бездната.

Традицията да се чества Христовото възкресение се основава на религиозни ритуали и народни обичаи..

Word "неделя"има по-тясно и по-конкретно значение. Той назовава седмия ден от седмицата, който се счита за уикенд, предназначен за почивка.

реклама

Обичаят да се посвещава този ден на духовно съвършенство в християнския свят е свързан с библейската традиция за възкресението на Исус Христос. Оттук и очевидният семантичен афинитет на думите „неделя“ и „неделя“.

В съвременния руски език думата "неделя" почти е загубила първоначалното си значение, свързано с библейското четене. То влизаше в ежедневната реч и се утвърждава като неутрална лексикална единица.

Следващата неделя решихме да отидем да вземем гъби.

В събота или неделя не се обаждаше: телефонът изглеждаше вцепенен.

До неделя имаше три дни и исках да имам време да пренаредя всички неща, за да прекарам почивен ден с приятели.

В речта е важно да се вземе предвид семантичната разлика между думите „възкресение“ и „неделя“. Те не са пълна и кратка форма на едно съществително, но действат като самостоятелни лексико-семантични единици и се използват в различни речеви ситуации.

определи, че разликата между думите „неделя“ и „неделя“ е следната:

  1. Думата "възкресение" в значението е тясно свързана с глагола "възкресявам" и има значението на прераждане, актуализиране. Съществителното име „неделя“ е загубило пряката си семантична връзка с понятието „възкресение“. На съвременен език се отнася до деня от седмицата.
  2. Думата „възкресение“ се отнася до лексиката с патос и най-често се използва в литературните текстове. Съществителното "неделя" се счита за лексически неутрално, често срещано.
  3. Тези думи са етимологично близки, но в съвременната реч изпълняват различни стилистични функции..