Каква е разликата между полицията и руската гвардия?

Русия като правова държава е длъжна защита на мира и благополучието на своите граждани. За постигането на тази цел бяха организирани специални изпълнителни органи. Основата за тяхната дейност са законите на Руската федерация. Всички знаят за съществуването на такива структури като полицията и руската гвардия, но не винаги е ясно как се различават..

Това обаче е необходимо, за да се знае възможността за взаимодействие с тези организации в правната рамка..

Полиция - правоприлагане

След въвеждането на определени реформи от президента, Министерството на вътрешните работи на Руската федерация сформира такава правоприлагаща агенция - полицията. Полицията възникна на 7 февруари 2011 г. в по-голямата си част от служители на разпуснатата преди това полиция. Появата на такава организация значително засили правната защита на гражданите, като одобрява полицейските служители да спазват протоколите и разпоредбите.

С прости думи, всеки полицай е длъжен да спазва определени правила при извършване на каквито и да е действия. Тези правила са необходими за контрол на върховенството на закона, за постигане на определени цели от структурата на Министерството на вътрешните работи, а също и за поддържане на изпълнителна дисциплина..

Задачи на полицията

Като една от правителствените агенции полицията има свои собствени задачи. Изпълнението им определя съществуването на това звено. Основните задачи на полицейския служител включват:

  1. Защита на живота, здравето и правата на гражданите на Руската федерация. Полицейските служители са длъжни да записват, предотвратяват и възпрепятстват действия, които представляват опасност за живота или здравето на гражданите, както и нарушават техните права. Така всеки полицай при екзекуцията няма право да отказва помощ на гражданите, защото това противоречи на устава.
  2. Борба с организираната престъпност. Има определени звена, които работят срещу организирани престъпни групи. Това помага да се избегне завземането на властта, появата на грабежи, а в някои случаи и извършването на верига тежки престъпления. Всъщност групите за организирана престъпност са склонни да планират и извършват няколко престъпления, така че МВР се опитва да контролира тези групи.
  3. Борба с икономическите престъпления. Проблемите с икономическата престъпност не са рядкост в легална държава. Една от типичните ситуации е измамата на купувачите, както и незаконният бизнес. Полицията е тази, която противодейства на този вид престъпление.
  4. Криминално разследване. Косвено засяга предишните три точки - наказателно разследване. Задържането на особено опасни престъпници, както и лица, криещи се от правосъдието. Освен това разследващите идентифицират мъртвите и търсят изчезналите..
  5. Административно правоприлагане. В определени от закона случаи полицаят има право да взема решения за налагане на административно наказание. Това дава възможност за наказване на нарушителите, без да се стига до съда. Той обаче може да бъде обжалван в съда в случай на несъгласие..
  6. Пътна инспекция. Отделна задача на тази структура е да следи за спазването на правилата и регулирането на трафика. Това помага да се намали броят на произшествията..

Росгуард - щит на властта

Често по улиците на столицата можете да забележите отрядите на гвардейците. Този изпълнителен орган обаче е доста по-различен от предишния. Първо, полицията е подчинена на Министерството на вътрешните работи, а руската гвардия е изключително на президента. Второ, полицаят е многократно повече, но те нямат тежки оръжия. За разлика от тях, охраната е оборудвана с картечници, самолети и танкове. Разбира се, пред отряда на Росгуард има различни задачи.

Основните задачи включват:

  1. Участие в поддържането на обществения ред. Това е обща задача и за двете структури. За полицейските подразделения това е първостепенна задача, за разлика от руската гвардия, която е длъжна да изпълнява определени заповеди на командването.
  2. Осигуряване на териториалната цялост на държавата. Отбраната на държавните граници и борбата срещу сепаратизма е основната мисия на охраната. За съжаление в някои случаи това може да повлияе на свободата на словото. В крайна сметка невинни граждани могат да бъдат арестувани, изразявайки своето мнение за целостта на държавата и нейните отделни територии.
  3. Борбата срещу тероризма. Заедно с други структури на Министерството на вътрешните работи Руската гвардия разработва набор от мерки за борба с тероризма и екстремизма. Това е насочено към организиране на върховенството на закона и защита правата и свободите на гражданите на Руската федерация.
  4. Защита на президента, както и на длъжностните лица. Председателят като представител на правителството и лице, администриращо държавата, трябва да бъде осигурен от държавата. По този начин, за комфортната работа на служители, такъв отряд работи като "лична охрана".

Основната разлика между структурите

И така, обобщавайки заключението, отбелязваме, че това са напълно различни структури на Министерството на вътрешните работи на Руската федерация. Те имат разлики в броя на персонала, в юрисдикцията, задачите, подчинеността, в нивото на обучение и оръжия.

Те също имат някои общи задачи, но по принцип разликите са доста големи, това ви позволява да организирате две различни по посока на организация с различен команден персонал. Всичко това им позволява редовно да извършват трудната си услуга..