Каква е разликата между католици и православни

Вярата в Исус Христос обединява и вдъхновява християните, превръщайки се в основата на религиозния светоглед. Без него вярващите не биха могли да направят правилното нещо и да вършат честна работа..

Ролята на православието в историята на Русия е огромна. Хората, изповядвали тази тенденция в християнството, не само развиват духовната култура на страната ни, но и допринасят за начина на живот на руския народ.

Католицизмът също има голям смисъл за хората през вековете. Главата на католическата църква, папата, определя нормите на социалната и духовната сфера на обществото.

Разлики в учението на православието и католицизма

Православието признава преди всичко знанието, което не се е променило от времето на Исус Христос - първото хилядолетие след Христа. Той се основава на вярата в един-единствен Създател, създал света..

Католицизмът позволява промени и допълнения към основните принципи на религията. И така, можете да определите основните разлики между учението за две посоки в християнството:

  • Католиците смятат Светия Дух, произтичащ от Отца и Сина, за символ на вярата, докато православните християни приемат само Светия Дух, произтичащ от Отца.
  • Католиците вярват в предоставянето на Непорочното зачатие на Богородица, а православните не го приемат.
  • Папата на Рим е избран за единствен глава на църквата и за вицекрал на Бога в католицизма. Православието не предполага такова назначение..
  • Учението на католическата църква, за разлика от православието, забранява развода.
  • В православното учение няма догма за чистилището (скитащата душа на мъртъв човек).

Въпреки всички разлики и в двете посоки религиите са много сходни. И православните вярващи, и католиците вярват в Исус Христос, спазват постите, издигат храмове. Библията е от голямо значение за тях..

Църква и духовенство в православието и католицизма

Православната църква включва поне 14 местни църкви, признати в края на 20 век. Тя администрира общността на вярващите чрез набор от правила на апостолите, живота на светците, богословските текстове и църковните обичаи. Католическата църква, за разлика от православната, е единен религиозен център и се ръководи от папата.

Православна църква

На първо място, църквите с различни посоки в християнството се отличават с външния си вид. Стените на православните църкви са украсени със зашеметяващи стенописи, икони. Службата е придружена от пеене на молитви.

Католическата църква в готически стил е украсена с дърворезба и витражи. Статуите на Богородица и Исус Христос заменят иконите в него и службата се извършва под звуците на органа.

Католически храм


Както в католическата, така и в православната църква присъства олтара. Сред православните вярващи е заобиколен от иконостас, а сред католиците се намира в средата на църквата.

Католицизмът създава такива църковни служби като епископа, архиепископа, игумена и други. Всички те, когато влизат в служба, дават обет за безбрачие.

В православието духовенството е представено от такива титли като Патриарх, митрополит, дякон. За разлика от строгите правила на католическата църква, православното духовенство може да сключи брак. Само тези, които избират монашество, дават обет за безбрачие.

Като цяло християнската църква от векове е тясно свързана с живота на хората. Той регулира човешкото поведение в ежедневието и е надарен с големи възможности..

Обреди на православието и католицизма

молитва - това е пряк апел на вярващия към Бога. Православните вярващи се изправят на изток по време на молитва, а за католиците това няма значение. Католиците се кръщават с два пръста, а православните - с три пръста.

В християнството тайнството на кръщението е разрешено на всяка възраст. Но най-често и православните, и католиците кръщават децата си малко след раждането. В православието при кръщението човек се потапя във вода три пъти, а сред католиците водата се излива три пъти върху главата му.

Всеки християнин поне веднъж в живота си идва в църква, за да изповядва. Католиците изповядват на специално място - изповедалнята. В този случай изповедникът вижда свещенослужителя през решетките. Католическият свещеник слуша внимателно човек и дава необходимите съвети.

Православен свещеник в изповед може да прости грехове и да назначи покаяние - извършването на благочестиви дела като поправка на грешки. Изповедта в християнството е тайната на вярващия.

Католически и православен кръст

Кръстът е основният символ на християнството. Тя украсява църкви и храмове, носи се върху тялото и се монтира върху гробове. Думите, изобразени на всички християнски кръстове, са еднакви, но написани на различни езици.

Грудният кръст, носен по време на кръщението, ще стане за вярващия символ на християнството и страданието на Исус Христос. За православния кръст формата няма значение, много по-важно е какво е изобразено върху него. Най-често можете да видите кръстове с шест или осем посока. Образът на Исус Христос върху него символизира не само мъките, но и победата над злото. Според традицията православният кръст има по-ниска напречна греда.

Католическият кръст изобразява Исус Христос като човек, който е починал. Ръцете му са свити, краката кръстосани. Този образ е поразителен в своя реализъм. Формата на кръста е по-сбита, без напречна греда.

Класическият католически образ на разпятието е образ на Спасителя с кръстосани крака и убодени с един пирон. На главата му е изобразена корона от тръни..

Православието вижда Исус Христос да побеждава над смъртта. Дланите му са отворени и краката му не са кръстосани. Според традицията на православието, изображенията на трънската корона на разпятието са много редки..