Каква е разликата между причините и предпоставките?

Всички явления, които се случват в нашия живот, могат да се разглеждат от различни ъгли и лица. Понякога събитията не придобиват най-успешния завой за нас или водят до успех. В такива моменти е особено важно да се проучат помещенията и да се установят причините. Какво се разбира под тези понятия? По какво се различават и как влияят един на друг? Заслужава си да разберем по-задълбочено тези въпроси, за да идентифицираме механизма на тяхното възникване..

Начална точка на действие

Предпоставките са мотивационни условия, които предопределят всяко явление, събитие или действие. Образно казано, това е позицията, взета като отправна точка, прагът на развитието на ситуацията, мисълта, станала първоначална при всяко разсъждение. Предпоставките се считат за стимули, които предизвикват действия..

Предпоставките могат да бъдат разделени на 3 групи:

 1. Отправната точка на всяка преценка.
 2. Предварително условие.
 3. Благоприятни за развитието обстоятелства.

Предпоставката е нещо незабележимо, но възможно. Например музикалното ухо, открито в дете, може да бъде предпоставка за развитието на таланта. Предпоставка - условно понятие, от категорията щастие на кафе основа. Никога не можете да кажете с точност какво е послужило за предшественик на последващи действия. Човек може само да спекулира.

Предпоставките са:

 • реален.
 • философски.
 • история.
 • културен.
 • социален.
 • духовен.
 • политически.
 • икономически.
 • биологичен.

Референтна точка на процеса

Причината е логическата основа на всяко събитие. Това е повод за развитие на действия, вземане на решения, извършване на акт. В относително отношение това е фактор, определящ резултата от всяко събитие. За да намерите неговия източник, трябва да зададете въпроса: "Защо?". Откритият отговор ще бъде причината.

Тъй като отговорът на същия въпрос може да бъде напълно различен, известният мислител на Древна Гърция Аристотел изведе 4 вида причини:

 1. формален.
 2. материал.
 3. токът.
 4. Последна дума.

Например, защо съществува известната скулптура на Мислител на големия френски художник Роден? Разбира се, защото скулпторът го е създал. Това ще бъде "формална причина". Скулптурата не би могла да се появи без материала, от който е направена. Той е „материалната кауза“. Естествено, статуята не можеше да се появи без форма - такава, каквато има. Това качество е "формалната причина". И в крайна сметка „Мислителят“ нямаше да се появи, ако нямаше цел, заради която Роден го беше довел в света. Което всъщност стана "крайната кауза".

Също така е обичайно да ги разделяте на групи:

 • идеологически.
 • психологичен.
 • икономически.
 • технически.
 • политически.

Обобщавайки, можем да кажем, че причината е явление, което провокира последваща верига от събития или основа за възникването на друго явление. Инсталирайки го, можете да разберете последствията и да се опитате да ги премахнете, ако възникне нужда.

Как са свързани помежду си

Всички явления в природата и обществото са взаимосвързани. Така че предпоставките предизвикват причина, която води до действия. Едното не може да се реализира без другото. Именно от последствията трябва да се извлече истината за предходното. И обратно - разбирайки, че те са предпоставки, това може да елиминира последствията, които много добре могат да доведат до причината за негативния процес.

Например, ако искаме да разберем причината за заболяването на човек, няма да мислим какво е облечен вчера или какво е гледал по телевизията. Но можем да се опитаме да разберем какви храни той е свикнал да яде, дали спазва правилата на хигиената и технологията на готвене. Хранителните му навици просто могат да станат предпоставки за случилото се.

Основни разлики

Често хората бъркат понятията „причина“ и „предпоставка“. Те наистина, близки по значение, но не идентични. Предпоставка е предположение, предположение. А причината е решаващата роля в това, което вече се е случило. За да разберем това с помощта на конкретен пример, нека се върнем към дете, което има музикално ухо. Реализирана ли е способността? Дали детският талант ще се реализира с истински успех? Никой не може да каже това със сигурност. Но прочитайки например биографията на известния композитор, можем да стигнем до извода, че надареността, открита в детството, стана причина за развитието на творческа кариера. По-скоро една от предпоставките за това

Това всъщност е една от ключовите разлики между предпоставките и разума. Първите могат да бъдат много, всеки може да играе решаваща роля. Но те не са достатъчни, за да възникне нещо конкретно. Имате нужда от причина за това. За да разберете този постулат, помислете за друг пример. Представете си, че в апартамента е имало пожар. Причината за това беше неподдържан цигарен задник. А прецедентите за прецедента могат да бъдат небрежността на пушача, склонността към пушене в леглото, пристрастяването към алкохола, липсата на пепелник и много други условия.

резюмиране

Желанието за разбиране на причините помага да се отговори на въпроса: защо всичко се случи? Това е нещо по-значително и по-дълбоко от помещенията. Последните са основа за развитието на всяко явление, съвкупност от обстоятелства, преобладаващата атмосфера. След като ги разгледате внимателно, можете да се опитате да определите какво е задействало случилото се, какво значение е имало възникващата ситуация. Но всичко това ще остане само предположение, предположения. Нещо ефемерно и неуловимо, подобно на намек. Макар че причините са ясна причина за развитието на процеса, катализаторът за него.